de plek waar uw kind zich thuis voelt

Wat is Belangrijk bij Speel-thuis "de Beestenboel"

Openingstijden:

Wij zijn open van 6.30 uur tot 18.30 uur
Natuurlijk is in overleg verruimde opening mogelijk

Bespreekbaar:

Wij gaan er van uit dat in het belang van het kind belangrijke factoren bespreekbaar gemaakt kunnen worden. Het kind staat altijd voorop. Het gaat tenslotte om hen.

Opvang leeftijd:

Van 0 tot en met 4 jaar.
Indien het tot de mogelijkheden behoort bieden wij in goed overleg met de ouders buitenschoolse opvang. Dit hangt mede af van de plaats waar het kind naar school gaat en is tevens afhankelijk van het aantal aanwezige kinderen.

Wat te doen bij ziekte:

In goed overleg kan voor een ziek kind de opvang gewoon doorgang vinden.
Als het gaat om een besmettelijke kinderziekte dan graag ruim voor het brengen telefonisch overleg. Door middel van dit gesprek overleggen we dan wat het beste is zowel voor het zieke kind als voor de andere kinderen die bij Speel-thuis "de Beestenboel" komen.

Vakantie en vrije dagen:

De vakantieperiode van Speel-thuis "de Beestenboel" valt ten alle tijden samen met de vastgestelde bouwvakvakantie voor Noord Nederland. De periode tussen Kerst en Nieuwjaar is ook gesloten. Alle verdere erkende Feestdagen zijn wij ook gesloten.
 
Calibris erkend leerbedrijf Gastouderbureau Mare
Interwijs © 2010
sitemap | disclaimer / privacy